Blog : Keuzes durven maken

Keuzes durven maken

Keuzes durven maken

Kiezen is voor elk mens moeilijk. Veel mensen zijn bang om de verkeerde keuze te maken. Dat kan er toe leiden dat je liever niet kiest. Maar iedereen moet in zijn leven keuzes maken: in studie, loopbaan of relaties. Een groot deel van je keuzes maak je onbewust. Dat komt omdat je voor 97% functioneert met je onbewuste brein en maar voor 3% met je bewuste brein. Vaak noemen mensen dit hun intuïtie of onderbuikgevoel. Als gecertificeerd NLP Master -practitioner en -Coach gebruik ik het onbewuste brein om je besluiteloosheid snel en effectief om te zetten in daadkracht. De eerste stap hierin is het gemakkelijkste: maak de keuze om samen met mij aan de slag te gaan!

Met NLP durf je keuzes te maken omdat je:

  • durft te vertrouwen op je onbewuste (onderbuik)gevoel bij het maken van keuzes.
  • met vertrouwen keuzes maakt en daarom een nieuwe weg in durft te slaan.
  • weet dat keuzes niet alleen met je verstand maar vooral ook met je gevoel gemaakt mogen en kunnen worden.