TTC-Talking To the Chakra’s

Onszelf liefhebben is het begin van een levenslange romance ( Oscar Wilde)

Talking to the Chakra’s (TTC ®) is een gechannelde liefdevolle kosmische energie die het zelfhelend vermogen van het lichaam activeert door middel van fysieke en energetische aanrakingen. TTC healing haalt spanning, stress en trauma’s uit het lichaam.
Wanneer de chakra’s niet in balans zijn, ontstaan er symptomen die zich kunnen uiten in fysieke, mentale of emotionele klachten. Deze stagnatie kan ontstaan door spanning, stress of trauma’s welke door middel van TTC opgelost kunnen worden.
Door het lichaam op bepaalde punten aan te raken, zowel fysiek als in het energetisch veld wordt er een seintje aan het brein gegeven, die een seintje terug geeft aan de blokkades, waardoor het zelfherstellende vermogen wordt aangesproken om de blokkade op te heffen.
Het lichaam kan dan ontladen in de vorm van bewegingen of emoties – zonder het herbeleven van trauma. Het zenuwstelsel kan weer ontspannen en loslaten wat al die jaren is vastgehouden. Als de energie weer kan stromen, ontstaat er ruimte en rust – niet alleen in het lichaam, ook in het hoofd.

Chakra’s
Een chakra is een wiel of draaikolk van energie. Ze zitten op de middellijn van je lichaam, van onder naar boven.
Elk van de zeven chakra’s heeft zijn eigen werkingsgebied. Het bovenste en onderste chakra wijzen respectievelijk naar boven en onder, de andere chakra’s bevinden zich zowel aan de voor- als achterkant van je lichaam.
een harmonieuze energiestroom zorgt voor een gezonde geest en een gezond lichaam. Disbalans kan echter leiden tot zowel fysieke als emotionele problemen.

Hoe raken chakra’s uit balans?

Er zijn bewijzen dat chakra’s in het lichaam uit balans kunnen raken door negatieve gedachten, trauma’s en invloeden waar je soms geen benul van hebt.
Bij veel mensen is b.v. het eerste chakra ( wat gevormd wordt in de helft van de zwangerschap en kan uitlopen tot 1,5 jaar)uit balans of zwak ontwikkeld en dit resulteert in klachten zoals angst en onzekerheid, weinig discipline etc.
Wanneer chakra’s echter uit balans of geblokkeerd zijn, kan dit leiden tot fysieke, emotionele en spirituele disbalans. Een geblokkeerd chakra kan zich manifesteren in de vorm van stress klachten, emotionele problemen, fysieke kwalen of een algemeen gevoel van malaise. Zelfs vrouwen met Endometriose klachten kunnen baat hebben met een TTC behandeling

Hoe werkt het?

Door deze TTC techniek eventueel te combineren met NLP technieken is dit een toegevoegde waarde om mensen verder te kunnen helpen.
Met NLP werk ik in het onbewuste brein d.m.v. taal en beelden.
Met de TTC techniek maak ik verbinding met mijn handen door deze op bepaalde punten van het lichaam te leggen. Daardoor krijgt de aangeraakte plaats een seintje om een signaal naar het brein te sturen. Hierdoor wordt het zelfhelend vermogen van het lichaam in gang gezet. Dit is een zachte druk en geen massage. Ook werk ik in het energieveld zonder het lichaam aan te raken
Mijn jarenlange ervaring in de gezondheidszorg heeft mij geleerd dat ziektes psycho somatisch kunnen zijn vandaar dat de balans tussen brein en lichaam in balans moet zijn wat natuurlijk een mooi streven is.
De mensen die ik heb behandelt merken dat ze meer relaxed zijn en zich vrijer voelen, d.w.z. de nare ballast is verminderd of verdwenen.

Mijn prettige en rustige behandelruimte.