Lekker in mijn vel zitten

Lekker in mijn vel zitten

Lekker in mijn vel zitten wat betekent dat eigenlijk?

Zit jij niet lekker in je vel of word je misschien gepest? Nare gevoelens en ervaringen maken je kwetsbaar. Vaak gaat dat van kwaad tot erger. Veel kinderen en volwassenen krijgen daardoor andere klachten, zoals boosheid, agressie, faalangst, buikpijn, hoofdpijn, slaapproblemen, stress, somberheid of gebrek aan zelfvertrouwen. Je koppelt dan onbewust een vervelende gebeurtenis aan nare gevoelens. Die nare gevoelens kun je snel en effectief achter je laten. Als gecertificeerd NLP – Master-Practitioner en -Coach help ik je om de nare gevoelens te ‘ontkoppelen’ van vervelende ervaringen. Ik hoef daarvoor alleen maar te weten waarvoor je komt, niet hoe dat komt! Je merkt al heel snel hoe effectief NLP is. Je krijgt meer zelfvertrouwen en staat steviger in je schoenen. Met NLP ontdek je je eigen positieve kracht. Je ervaart dat je daarop kunt bouwen en vertrouwen. Daardoor sta je sterker in je schoenen, nu én in de toekomst!

Met NLP zit je lekkerder in je vel omdat je:

 • positieve gevoelens in de plaats van negatieve gevoelens stelt.
 • meer durft te vertrouwen op je onbewuste brein, waardoor je relaxter in het leven staat.
 • je eigen gedrag (verbaal en non-verbaal) onbewust positiever stuurt, waardoor je zelfverzekerder wordt.
Keuzes durven maken

Keuzes durven maken

Kiezen is voor elk mens moeilijk. Veel mensen zijn bang om de verkeerde keuze te maken. Dat kan er toe leiden dat je liever niet kiest. Maar iedereen moet in zijn leven keuzes maken: in studie, loopbaan of relaties. Een groot deel van je keuzes maak je onbewust. Dat komt omdat je voor 97% functioneert met je onbewuste brein en maar voor 3% met je bewuste brein. Vaak noemen mensen dit hun intuïtie of onderbuikgevoel. Als gecertificeerd NLP Master -practitioner en -Coach gebruik ik het onbewuste brein om je besluiteloosheid snel en effectief om te zetten in daadkracht. De eerste stap hierin is het gemakkelijkste: maak de keuze om samen met mij aan de slag te gaan!

Met NLP durf je keuzes te maken omdat je:

 • durft te vertrouwen op je onbewuste (onderbuik)gevoel bij het maken van keuzes.
 • met vertrouwen keuzes maakt en daarom een nieuwe weg in durft te slaan.
 • weet dat keuzes niet alleen met je verstand maar vooral ook met je gevoel gemaakt mogen en kunnen worden.
Afrekenen met mijn angsten

Afrekenen met mijn angsten

Iedereen is wel eens bang of bezorgd. Sterker nog: een beetje angst werkt soms positief. Je bent dan geconcentreerder en presteert beter. Maar soms krijgt je angst of onzekerheid de overhand. Dan beïnvloedt dit je dagelijkse leven, omdat je situaties gaat vermijden. Je kunt zelfs faalangst, slaapproblemen of hyperventilatie ontwikkelen. Misschien durf je na een auto-ongeluk niet meer achter het stuur te gaan zitten. Hoor jij misschien bij de grote groep mensen die bang is voor de (tand)arts? Of ga je misschien niet meer naar feestjes omdat je op een feestje ooit heel ziek bent geworden? Daar kun je heel eenvoudig en snel iets aan doen! Als gecertificeerd NLP-Master -Practitioner en -Coach help ik je om prettigere beelden, geluiden en emoties aan angstige momenten te koppelen. Zo ‘neutraliseer’ je je angsten en krijg je ‘ankers’ waaraan je je bij nare situaties kunt vasthouden. Je merkt meteen dat je daardoor meer durft dan je denkt!

Met NLP reken je af met je angsten omdat je:

 • vervelende ervaringen of herinneringen neutraliseert, waardoor je angst verdwijnt.
 • je nare ervaringen echt definitief achter je laat.
 • je onbewust gebruik gaat maken van positieve ‘ankers’ in lastige situaties.
Zelfvertrouwen krijgen met Novo-Sens

Zelfvertrouwen krijgen met Novo-Sens

Lekker in je vel zitten: dat is belangrijk voor jezelf én voor anderen. Je straalt dan zelfvertrouwen uit en dat werkt positief door in je contacten met anderen. Maar iedereen is wel eens onzeker. De een bloost gauw, de ander vindt het eng om voor een groep te spreken. Weer iemand anders heeft examenvrees of faalangst. Als gecertificeerd NLP -Master -Practitioner en -Coach help ik je snel en effectief om in lastige situaties meer grip op jezelf te krijgen. Daardoor stijgt je zelfvertrouwen en doe je positieve ervaringen op. Dat is de beste manier om je zelfvertrouwen te ontwikkelen!

Met NLP krijg je meer zelfvertrouwen omdat je:

 • ervaart dat er echt een last van je schouders kan vallen.
 • afrekent met zaken die je zelfvertrouwen verminderen.
 • meer in balans bent met je verstand en gevoel.